ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

 

Τίτλος:

Η αρχιτεκτονική πλαστική στην Ακρόπολη των χρόνων του Πελοποννησιακού πολέμου
 

Ομιλητής:

Δεσποτίδης Μάρκος
 

Γλώσσα:

Ελληνική
 

Ημερομηνία:

26/01/2018
 

Διάρκεια:

46:34
 

Εκδήλωση:

Εκδηλώσεις της "Ενώσεως Φίλων Ακροπόλεως"
 

Διοργανωτής:

Ένωση Φίλων Ακροπόλεως
 

Χώρος:

Μουσείο Ακρόπολης
 

Κατηγορία:

Αρχαιολογία
 

Ετικέτες

Πελοποννησιακός πόλεμος , Αθήνα , Αττική , Ακρόπολη , αρχιτεκτονική πλαστική , ναός της Αθηνάς Νίκης , ναός της Αθηνάς Πολιάδος , Ερέχθειο
 
 
 
H περίοδος 430-420 π.Χ. ήταν μια δεκαετία αξιοσημείωτης οικοδομικής δραστηριότητος στην Αθήνα και στην Αττική. Συγκεκριμένα, δύο ναοί  κτίστηκαν κατά τη διάρκεια του πελοποννησιακού πολέμου (431-404 π.Χ.). Πρόκειται για τον ναό της Αθηνάς Νίκης και τον μοναδικό από αρχιτεκτονικής απόψεως ναό της Αθηνάς Πολιάδος, στον οποίον συστεγάζονταν και άλλες παλαιές, χθόνιες λατρείες, το «λεγόμενο» Ερέχθειο. Θα εξετασθεί η αρχιτεκτονική πλαστική ή ακριβέστερα εξηρτημένη πλαστική των ναών αυτών. Τα αρχιτεκτονικά γλυπτά δεν είχαν αποκλειστικά διακοσμητικό χαρακτήρα, αλλά κυρίως ήταν φορείς μηνυμάτων, τα οποία προβάλλονταν επί του μνημείου κατ’ επιλογή των παραγγελιοδοτών.
 
  • Αρχαιολόγος
    Ο Μάρκος Δεσποτίδης είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. H διδακτορική του Διατριβή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είχε θέμα: «Εικονογραφικός διάκοσμος δημοσίων κτιρίων στην Αγορά των Αθηνών: Από τη μεταπερσική περίοδο έως το τέλος του πελοποννησιακού πολέμου (479-404 π.Χ.)». Στα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνεται η μελέτη της γλυπτικής και της εικονογραφίας του 5ου αιώνα π.Χ..