ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

 

Τίτλος:

Ο ρόλος των Τμημάτων Χημείας στην Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και το Επιχειρείν
 

Ομιλητής:

Αλμπάνης Τριαντάφυλλος
 

Γλώσσα:

Ελληνική
 

Ημερομηνία:

25/11/2017
 

Διάρκεια:

23:11
 

Εκδήλωση:

Καινοτομία και επιχειρείν στη χημική βιομηχανία στην Ελλάδα του 21ου αιώνα - Προβλήματα και προοπτικές
 

Διοργανωτής:

Ένωση Ελλήνων Χημικών, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών και Συσκευασίας, Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών, Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ, Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας ΑΤΕΙΘ, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΤΕΙΘ
 

Χώρος:

Εκθεσιακό Κέντρο MEC Παιανίας
 

Κατηγορίες:

Χημεία , Έρευνα και Ανάπτυξη
 

Ετικέτες

καινοτομία , επιχειρείν , χημική βιομηχανία , έρευνα , τεχνολογική ανάπτυξη
 
 
 
Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ),  επιτελώντας τον σκοπό της, ο οποίος είναι η προαγωγή της επιστήμης της χημείας στη βιομηχανία, στην τεχνολογία, στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στον έλεγχο, καθώς και η αξιοποίησή της για την αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, διοργάνωσε στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2017 με την ενεργή συμβολή των Επιστημονικών Τμημάτων Τροφίμων, Φαρμάκων - Καλλυντικών και Φαρμακοχημείας και Χρωμάτων - Βερνικιών – Μελανιών και σε συνδιοργάνωση με τους / τα:
 
1.  Σύνδεσμο Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας,
2.  Σύνδεσμο Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών
3. Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων
4. Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ
5. Τμήμα Χημείας Παν. Ιωαννίνων
6. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας
7. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας AΤΕΙΘ
8. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΤΕΙΘ
 
διήμερο συνέδριο με θέμα:
 
«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ- Προβλήματα και Προοπτικές».
 
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο MEC στην Παιανία.
 
Στο συνέδριο αναδείχθηκαν στοιχεία, όπως:
οι αυξημένοι δείκτες παραγωγής ερευνητικών εργασιών με υψηλό αριθμό ετεροαναφορών, δηλαδή η υψηλή ποσότητα και ποιότητα του ερευνητικού έργου,
η δυσανάλογα μικρή μεταφορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε εφαρμογή και παραγωγή,
οι διαδικασίες με την οποία λίγες, αλλά ελπιδοφόρες περιπτώσεις καινοτομιών στον χώρο της χημικής βιομηχανίας βρήκαν επιτυχή διέξοδο προς την εγχώρια και την διεθνή αγορά,
η διάθεση να αναπτυχθούν μηχανισμοί προσέγγισης και συνεργασίας.
 
Επίσης, καταγράφηκαν  οι ανασταλτικοί παράγοντες για τη μεταφορά της έρευνας και της καινοτομίας στη βιομηχανία, μεταξύ των οποίων σημαίνουσα θέση φαίνεται να κατέχουν:
το μέγεθος της Ελληνικής αγοράς, 
το κόστος της υποστήριξης της εφαρμοσμένης έρευνας, αλλά και η διακινδύνευση που εμπεριέχει μια τέτοια επένδυση, ιδίως στην περίπτωση της φαρμακοβιομηχανίας, 
η αμοιβαία δυσπιστία που υπάρχει μεταξύ των χώρων της έρευνας και της βιομηχανίας σε θέματα που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα ή την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και συμφωνιών,
η πολύ μεγάλη γραφειοκρατία και η έλλειψη υποστηρικτικών μηχανισμών για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
η μη επένδυση στη χρήση και διαφήμιση τοπικών πρώτων υλών και η μεταφορά μοντέλων από το εξωτερικό,
η απροθυμία της Ελληνικής Βιομηχανίας να επενδύσει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα κερδοφορίας.

Το Blod βιντεοσκόπησε και δημοσιεύει τις ομιλίες της 1ης συνεδρίας με γενική θεματική "Προοπτικές σύνδεσης της έρευνας και της εφαρμογής της καινοτομίας στην ελληνική βιομηχανία".

 
 • Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  Ο Τριαντάφυλλος Αλμπάνης είναι Καθηγητής του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο την Τεχνολογία Ελέγχου και Προστασίας Περιβάλλοντος. Την περίοδο 2010-2014 διετέλεσε Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
   
  Σπουδές
  α. Πτυχίο Χημείας με «Λίαν Καλώς» του Τμήματος Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1979.
  β. Δίπλωμα του “Centre International De Hautes Etudes Agronomiques Mediterraneenes”, στην «Ενεργειακή Αξιοποίηση των Γεωργικών Αποβλήτων», Σαραγόσα Ισπανίας (Υποτροφία του Συμβουλίου της ΕΟΚ), 1983.
  γ. Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1987.
  δ. Μεταδιδακτορική ερευνητική εμπειρία:
  - Τμήμα Βιοχημείας, Κέντρου Επιστημών της Υγείας του Πολιτειακού Παν/μίου του Texas στο San Antonio, TX, USA, 1989 (Prof. D. Hanahan)
  - Τμήμα Φυσικών Επιστημών του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Texas στο San Antonio, TX, USA, 1990 (Prof. B. Thyagarajan)
  - Πανεπιστήμιο του Kuopio, Φινλανδία, “Biomonitoring Methods”, Υποτροφία: European Science Foundation (ESF), Research Fellowship in Toxicology, 1994 (Prof. O. Hanninen)

  Τομείς Ειδίκευσης
  - Ανάπτυξη και εφαρμογές αναλυτικών μεθοδολογιών προσδιορισμού οργανικών ενώσεων.
  - Ανάλυση υπολειμμάτων οργανικών μικρορρυπαντών (φυτοφάρμακα, φαινόλες, PCBs, κ.ά.) στο περιβάλλον (νερό, έδαφος, φυτά και ζώα).
  - Τύχη  οργανικών μικρορρυπαντών και των ματαβολιτών τους στο περιβάλλον.
  - Φωτόλυση και φωτοκαταλυτική διάσπαση οργανικών τοξικών ενώσεων
   
  Επιστημονικές ενώσεις και διοικητικές θέσεις
  1. Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, 1979
  2. Μέλος της «American Chemical Society” από το 1989 και του “Division of Agrichemicals” από το 1990
  3. Μέλος της “International Association of Water Pollution Research and Control”, 1992
  4. Μέλος της “International Association of Analytical and Environmental Chemistry”, 1993
  5. Πρόεδρος “European-Mediterranean Association of Environmental Education Assessment and Protection”, 2002-2016
  6. Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας, 2004-2008
  7.   Διευθυντής του ΠΜΣ  “Αγροχημεία και Βιολογικές καλλιέργειες”
  8.   Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2010-2014
  9.   Αναπληρωτής Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από το 2014
  10. Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από το 2014
  11. Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Ηπείρου από το 2015