ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

 

Τίτλος:

Ανάπτυξη ενός κινητού εργαστηρίου ως ευέλικτου εργαλείου για την κατανόηση της μικροδομής της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Χάραξη στρατηγικών αντιμετώπισης του προβλήματος
 

Ομιλητής:

Καλαμπούνιας Άγγελος
 

Γλώσσα:

Ελληνική
 

Ημερομηνία:

25/11/2017
 

Διάρκεια:

20:38
 

Εκδήλωση:

Καινοτομία και επιχειρείν στη χημική βιομηχανία στην Ελλάδα του 21ου αιώνα - Προβλήματα και προοπτικές
 

Διοργανωτής:

Ένωση Ελλήνων Χημικών, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών και Συσκευασίας, Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών, Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ, Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας ΑΤΕΙΘ, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΤΕΙΘ
 

Χώρος:

Εκθεσιακό Κέντρο MEC Παιανίας
 

Κατηγορίες:

Χημεία , Έρευνα και Ανάπτυξη
 

Ετικέτες

καινοτομία , επιχειρείν , χημική βιομηχανία , κινητό εργαστήριο , ατμοσφαιρική ρύπανση
 
 
 
Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ),  επιτελώντας τον σκοπό της, ο οποίος είναι η προαγωγή της επιστήμης της χημείας στη βιομηχανία, στην τεχνολογία, στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στον έλεγχο, καθώς και η αξιοποίησή της για την αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, διοργάνωσε στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2017 με την ενεργή συμβολή των Επιστημονικών Τμημάτων Τροφίμων, Φαρμάκων - Καλλυντικών και Φαρμακοχημείας και Χρωμάτων - Βερνικιών – Μελανιών και σε συνδιοργάνωση με τους / τα:
 
1.  Σύνδεσμο Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας,
2.  Σύνδεσμο Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών
3. Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων
4. Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ
5. Τμήμα Χημείας Παν. Ιωαννίνων
6. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας
7. Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας AΤΕΙΘ
8. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΤΕΙΘ
 
διήμερο συνέδριο με θέμα:
 
«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ- Προβλήματα και Προοπτικές».
 
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο MEC στην Παιανία.
 
Στο συνέδριο αναδείχθηκαν στοιχεία, όπως:
οι αυξημένοι δείκτες παραγωγής ερευνητικών εργασιών με υψηλό αριθμό ετεροαναφορών, δηλαδή η υψηλή ποσότητα και ποιότητα του ερευνητικού έργου,
η δυσανάλογα μικρή μεταφορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε εφαρμογή και παραγωγή,
οι διαδικασίες με την οποία λίγες, αλλά ελπιδοφόρες περιπτώσεις καινοτομιών στον χώρο της χημικής βιομηχανίας βρήκαν επιτυχή διέξοδο προς την εγχώρια και την διεθνή αγορά,
η διάθεση να αναπτυχθούν μηχανισμοί προσέγγισης και συνεργασίας.
 
Επίσης, καταγράφηκαν  οι ανασταλτικοί παράγοντες για τη μεταφορά της έρευνας και της καινοτομίας στη βιομηχανία, μεταξύ των οποίων σημαίνουσα θέση φαίνεται να κατέχουν:
το μέγεθος της Ελληνικής αγοράς, 
το κόστος της υποστήριξης της εφαρμοσμένης έρευνας, αλλά και η διακινδύνευση που εμπεριέχει μια τέτοια επένδυση, ιδίως στην περίπτωση της φαρμακοβιομηχανίας, 
η αμοιβαία δυσπιστία που υπάρχει μεταξύ των χώρων της έρευνας και της βιομηχανίας σε θέματα που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα ή την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και συμφωνιών,
η πολύ μεγάλη γραφειοκρατία και η έλλειψη υποστηρικτικών μηχανισμών για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
η μη επένδυση στη χρήση και διαφήμιση τοπικών πρώτων υλών και η μεταφορά μοντέλων από το εξωτερικό,
η απροθυμία της Ελληνικής Βιομηχανίας να επενδύσει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα κερδοφορίας.

Το Blod βιντεοσκόπησε και δημοσιεύει τις ομιλίες της 1ης συνεδρίας με γενική θεματική "Προοπτικές σύνδεσης της έρευνας και της εφαρμογής της καινοτομίας στην ελληνική βιομηχανία".
 
 • Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
   
  Διδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα (1998-2003)
  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα (1998-2002)
  Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα (1998-2002)
  Πτυχίο Φυσικού, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα (1993-1998)
   
  Ακαδημαϊκή & Ερευνητική Δραστηριότητα

  Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Δεκέμβριος 2015-σήμερα)
  Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (Δεκέμβριος 2005 – Νοέμβριος 2015)
  Συνεργαζόμενος ερευνητής στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ), Πάτρα (Μάρτιος 2007-σήμερα)
  Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ), Πάτρα (2005-2007)
  Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (2005-2006)
  Μεταπτυχιακός Υπότροφος του Ερευνητικού Ινστιτούτου Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ), Πάτρα (1998-2003)