ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

 

Τίτλος:

Hybrid organic-inorganic materials for modern photovoltaics
 

Ομιλητής:

Καλτζόγλου Ανδρέας
 

Γλώσσα:

Αγγλική
 

Ημερομηνία:

11/07/2017
 

Διάρκεια:

42:27
 

Εκδήλωση:

52ο Θερινό Σχολείο του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
 

Διοργανωτής:

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
 

Χώρος:

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
 

Κατηγορία:

Φυσικές επιστήμες
 

Ετικέτες

Θερινό Σχολείο 2017 , περοβσκιτικά ηλιακά κελιά , φωτοβολταϊκές διατάξεις τρίτης γενιάς
 
 
 
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”, συνεχίζοντας μία μακρά παράδοση, διοργάνωσε από 3 έως 14 Ιουλίου 2017 Θερινό Σχολείο προσανατολισμού και ενημέρωσης, που απευθύνεται σε πτυχιούχους και τελειόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.
 
Οι διαλέξεις του Θερινού Σχολείου κάλυψαν τις παρακάτω θεματικές περιοχές:
  • Περιβάλλον – Ενέργεια – Ασφάλεια
  • Προηγμένα Υλικά, Μικρο – Νανοτεχνολογία & Διατάξεις
  • Βασική Έρευνα στις Φυσικές Επιστήμες
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  • Επιστήμες Ζωής
  • Νέες Τεχνολογίες και Πολιτιστική Κληρονομιά
 
Οι διαλέξεις του Θερινού Σχολείου  πραγματοποιήθηκαν από διακεκριμένους επιστήμονες από Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού  και του ΕΚΕΦΕ ''Δ''. Επίσης στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του κέντρου και πρακτική εξάσκηση σε επιλεγμένα εργαστήρια.
 
Στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και μία Ημερίδα Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης - Eurαxess - Marie-Currie, καθώς και τις επιστημονικές διαλέξεις του 5th Hellenic Forum for Science, Technology and Innovation (plenary sessions).

Περίληψη της ομιλίας

Οι χημικές ενώσεις με δομή περοβσκίτη έχουν προσελκύσει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον τα τελευταία 4 χρόνια λόγω της χρήσης τους σε φωτοβολταϊκές διατάξεις τρίτης γενιάς. H απόδοση των περοβσκιτικών ηλιακών κελιών (perovskite solar cells) φτάνει σήμερα το 23%. Ωστόσο, η τεχνολογία τους δε βρίσκεται ακόμα σε επίπεδο εμπορευματοποίησης, κυρίως λόγω της αστάθειας του υβριδικού περοβσκίτη (π.χ. CH3NH3PbI3) σε ατμοσφαιρικές συνθήκες. Για το λόγο αυτό, η έρευνα στρέφεται προς νέες χημικές ενώσεις με μεγαλύτερη σταθερότητα και χαμηλότερη τοξικότητα. Η παρουσίαση χωρίζεται στις ακόλουθες ενότητες: 1) σύνθεση και χαρακτηρισμός νέων περοβσκιτών του τύπου ABΧ3 (A = Cs, οργανικό κατιόν, B = Sn, Pb και X = Cl, Br, I) και A2SnΧ6 (A = Cs και X = Cl, Br, I), 2) προσδιορισμός των ηλεκτροπτικών ιδιοτήτων (π.χ. ενεργειακό χάσμα, φωταύγεια) και της χημικής σταθερότητας των ενώσεων, 3) κατασκευή και αξιολόγηση της απόδοσης των αντίστοιχων ηλιακών κυψελίδων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο συσχετισμό χημικής σύστασης - κρυσταλλικής δομής (π.χ. 1D, 2D και 3D) - φυσικών ιδιοτήτων των περοβσκιτών που αναλύεται με τη βοήθεια πλήθους τεχνικών όπως η περίθλαση ακτίνων-Χ, η ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης καθώς επίσης οι φασματοσκοπίες υπεριώδους-ορατού, υπερύθρου και Raman.
 
  • Ινσιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
    Ο Ανδρέας Καλτζόγλου απέκτησε πτυχίο Χημείας το 2003 και μεταπτυχιακό τίτλο στην Ανόργανη Χημεία το 2005 από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή με αντικείμενο τους Ανόργανους Ημιαγωγούς από το τμήμα Χημείας του Πολυτεχνείου Μονάχου της Γερμανίας. Εργάσθηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής σε διαμεταλλικές ενώσεις με θερμοηλεκτρικές εφαρμογές και ως συμβασιούχος Λέκτορας Ανόργανης και Φυσικής Χημείας στο Πανεπιστήμιο Heriot-Watt του Εδιμβούργου της Μεγάλης Βρετανίας. Συνέχισε την έρευνα του σε θερμοηλεκτρικά υλικά στο Πανεπιστήμιο του Reading της Μεγάλης Βρετανίας. Από το Νοέμβριο 2014 εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στα φωτοβολταϊκά υλικά στο ΕΚΕΦΕ 'Δημόκριτος'. Το ερευνητικό του ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην Ανόργανη Χημεία Στερεάς Κατάστασης με ενεργειακές εφαρμογές.