ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

 

Τίτλος:

Η Περιπέτεια μίας Δημοσίευσης Κρυσταλλογραφίας Υγρών Κρυστάλλων
 

Ομιλητής:

Αρκάς Μιχάλης
 

Γλώσσα:

Ελληνική
 

Ημερομηνία:

04/07/2017
 

Διάρκεια:

40:00
 

Εκδήλωση:

52ο Θερινό Σχολείο του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
 

Διοργανωτής:

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
 

Χώρος:

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
 

Κατηγορία:

Φυσικές επιστήμες
 

Ετικέτες

Θερινό Σχολείο 2017 , κρυσταλλογραφία , υγροί κρύσταλλοι
 
 
 
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”, συνεχίζοντας μία μακρά παράδοση, διοργάνωσε από 3 έως 14 Ιουλίου 2017 Θερινό Σχολείο προσανατολισμού και ενημέρωσης, που απευθύνεται σε πτυχιούχους και τελειόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.
 
Οι διαλέξεις του Θερινού Σχολείου κάλυψαν τις παρακάτω θεματικές περιοχές:
 • Περιβάλλον – Ενέργεια – Ασφάλεια
 • Προηγμένα Υλικά, Μικρο – Νανοτεχνολογία & Διατάξεις
 • Βασική Έρευνα στις Φυσικές Επιστήμες
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Επιστήμες Ζωής
 • Νέες Τεχνολογίες και Πολιτιστική Κληρονομιά
 
Οι διαλέξεις του Θερινού Σχολείου  πραγματοποιήθηκαν από διακεκριμένους επιστήμονες από Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού  και του ΕΚΕΦΕ ''Δ''. Επίσης στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του κέντρου και πρακτική εξάσκηση σε επιλεγμένα εργαστήρια.
 
Στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και μία Ημερίδα Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης - Eurαxess - Marie-Currie, καθώς και τις επιστημονικές διαλέξεις του 5th Hellenic Forum for Science, Technology and Innovation (plenary sessions).

Περίληψη της ομιλίας

Περιγράφονται οι τεχνικές χαρακτηρισμού θερμοτροπικών υγρών κρυστάλλων που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο «Λειτουργικά Νανοϋλικά Οργανωμένης Δομής». Δίνεται έμφαση στην οπτική πολωτική μικροσκοπία, τη διαφορική θερμοδυναμική σάρωση και ιδιαίτερα στην περίθλαση ακτίνων X. Με τη βοήθεια μοριακών προσομοιώσεων θα γίνει περιγραφή των διαφόρων υγρών κρυσταλλικών φάσεων και μία εισαγωγή στα τρισδιάστατα πλέγματα συμμετρίας Bravais. Ειδική αναφορά θα γίνει στις θερμικές μεταπτώσεις υπεδιακλαδισμένης πολυαιθυλενιμίνης με μεγάλες αλειφατικές αλυσίδες.
 
 • Ινσιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
  ΣΠΟΥΔΕΣ
   
  1997 Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας, Τομέας Βιομηχανικής Χημείας - Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος" Ινστιτούτο
  Φυσικοχημείας, Εργαστήριο: Νανοϋλικά Οργανωμένης Υπερμοριακής Αρχιτεκτονικής. Τίτλος: ‘Δευτερογενείς παράγοντες που συμβάλλουν στο σχηματισμό θερμοτροπικών υγρών κρυστάλλων αμφιφιλικού τύπου από αμφιφιλικά τεταρτοταγή αμμωνιακά άλατα’
  1992 Πτυχίο Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας.

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
  2007-σήμερα: Ειδικό επιστημονικό προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ
  2001-2005: Συνεργαζόμενος Ερευνητής , Ε.ΚΕ.Φ.Ε. "Δημόκριτος" Ινστιτούτο Φυσικοχημείας, Εργαστήριο: Νανοϋλικά Οργανωμένης Υπερμοριακής Αρχιτεκτονικής. [συμμετοχή στο πρόγραμμα: ‘Organic/Inorganic hybrid membranes based on novel molecular nanosponges for water purification (NANOSPONGE)’
  2000-2001: Συνεργαζόμενος Ερευνητής , Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος" Ινστιτούτο Βιολογίας, Εργαστήριο Φωτοσύνθεσης [συμμετοχή στο πρόγραμμα: ‘Regulating mechanism of stabilisation-destabilisation of the light harvesting complex LHCII of photosystem II. Relation of structure and his operation’
  1998-2000: Συνεργαζόμενος Ερευνητής , Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος" Ινστιτούτο Φυσικοχημείας, Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης του Περιβάλλοντος [συμμετοχή στο πρόγραμμα: ‘Ρύπανση του Σαρωνικού από Πετρελαιοειδή’]
  1996: Επιστημονικός Συνεργάτης Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος" Ινστιτούτο Φυσικοχημείας, Εργαστήριο: Νανοϋλικά Οργανωμένης Υπερμοριακής Αρχιτεκτονικής. [συμμετοχή στο πρόγραμμα ‘Ανάπτυξη νέων τροποποιημένων πολυμερών και μειγμάτων για υλικά συσκευασίας και αγροτικές εφαρμογές’