ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

 

Τίτλος:

ESPA funding scheme (GSRT)
 

Ομιλητής:

Πουλακάκη Ελένη
 

Γλώσσα:

Ελληνική
 

Ημερομηνία:

07/07/2017
 

Διάρκεια:

14:04
 

Εκδήλωση:

5th Hellenic Forum for Science, Technology and Innovation
 

Διοργανωτής:

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
 

Χώρος:

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
 

Κατηγορία:

Έρευνα και Ανάπτυξη
 

Ετικέτες

Hellenic Forum 2017 , επιστήμη , τεχνολογία , καινοτομία , χρηματοδότηση , χρηματοδοτικά προγράμματα , χρηματοδοτικά εργαλεία , ΕΣΠΑ
 
 
 
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», το μεγαλύτερο διεπιστημονικό Ερευνητικό Κέντρο της Χώρας διοργάνωσε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, στις 5-7 Ιουλίου 2017, το “Hellenic Forum for Science, Technology & Innovation” υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.
 
Στo τριήμερο του Forum o Δημόκριτος έγινε σημείο συνάντησης Ελλήνων και Ξένων Επιστημόνων και πόλος ενός δυναμικού δικτύου συνεργασιών και διασύνδεσης με τη Bιομηχανία. Προσκλήθηκαν και συμμετείχαν διακεκριμένοι επιστήμονες σε τομείς Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών, Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Βιοεπιστημών, Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Στη φετινή διοργάνωση δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη διεπιστημονική έρευνα και στις συγκλίνουσες τεχνολογίες. Προγραμματίστηκαν, επίσης, συζητήσεις με εμπειρογνώμονες σε θέματα χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας και επικοινωνίας της επιστήμης.

Η τελευταία ημέρα του Φόρουμ ήταν αφιερωμένη στις "Ευκαιρίες χρηματοδότησης στην Έρευνα και την Καινοτομία".
 
 • Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ), Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α΄ στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
  Κατάγεται από το Ρέθυμνο. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής του Παν. Αθηνών με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό.
   
  Έχει εργαστεί στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / ΕΙΕ στο Τμήμα Επιστημονικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης, σαν συντονίστρια έργων για υποστήριξη της ελληνικής συμμετοχής στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ενίσχυσης της έρευνας, την αξιοποίηση και εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων, τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και σε αναπτυξιακά έργα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Από το 2001 υπηρέτησε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα στη θέση της Προϊσταμένης της Μονάδας Οργάνωσης και Υποστήριξης.
   
  Από τον Απρίλιο του 2016 έχει τοποθετηθεί στη θέση της Προϊσταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ). Η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ αποτελεί Ενδιάμεσο Φορέα του ΕΠΑνΕΚ για τη διαχείριση της Ενιαίας Δράσης κρατικών ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (ΕΣΠΑ 2014 -2020) που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.