ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

 

Τίτλος:

Δημοσιογραφία Επιστήμης: Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;
 

Ομιλητής:

Σωτηρίου Μενέλαος
 

Γλώσσα:

Ελληνική
 

Ημερομηνία:

12/11/2011
 

Διάρκεια:

24:56
 

Εκδήλωση:

8ο Συνέδριο "Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία". Αφιερωμένο στον Μανόλη Τριανταφυλλίδη
 

Διοργανωτής:

Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), Εθνικό και Καποδιστρικαό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και τον Οργανισμό για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ)
 

Χώρος:

Νέο Αμφιθέατρο του κεντρικού κτηρίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ίδρυμα Ευγενίδου
 

Κατηγορίες:

Επικοινωνία , Γλωσσολογία / Γλωσσικά Θέματα
 

Ετικέτες

ΜΜΕ , ελληνική γλώσσα , δημοσιογραφία επιστήμης
 
 
 
Πόσο επιστημονική είναι η δημοσιογραφία ή πόσο η δημοσιογραφία αποτυπώνει την επιστημονική έρευνα και τα αποτελέσματα αυτής; Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Και τι χρειάζεται για αυτό;

Κύριος στόχος των επιστημόνων είναι η έρευνα, αλλά έχουν αρκετές δυσκολίες να εργαστούν στον κόσμο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία με τη σειρά τους είναι από τους βασικούς διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Η αποτελεσματική επικοινωνία με το κοινό είναι όλο και περισσότερο αναγκαία για την επιστημονική κοινότητα, αλλά χωρίς μέσα μαζικής ενημέρωσης η υποστήριξη αυτού του στόχου διαφαίνεται αρκετά δύσκολη.

Η επιστημονική χρήση της γλώσσας και των εννοιών έχει αναγνωριστεί ως τέτοια διότι κατέχει τους δικούς της κανόνες, τα πρότυπα και το ύφος της, που επηρεάζουν όχι μόνο ορολογία, αλλά τους τρόπους παρουσίασης και αιτιολογίας, μέσω συγκεκριμένων ειδών λόγου και διαδικασιών και κυρίως όταν αυτό θέλουμε να γίνει από τα Μ.Μ.Ε.

Όποιo και αν είναι το θέμα, το μέσο που θα χρησιμοποιηθεί, η ομάδα-στόχος, ο τρόπος παρουσίασης, η γλώσσα της επικοινωνίας, είναι ανάγκη να περιέχει τα εξής στοιχεία της επιστήμης της επικοινωνίας: Επιστημονικό Περιεχόμενο, Γλώσσα και το ύφος της παρουσίασης, Το «πώς» και το «γιατί», Επαρκής Ανάλυση, Διασκέδαση/Χιούμορ.

Στην Ελλάδα υπάρχει περιορισμένος αριθμός δημοσιογράφων επιστήμης. Στην πραγματικότητα στην Ελλάδα, οι δημοσιογράφοι και αυτοί που ασχολούνται με την επικοινώνηση της επιστήμης δεν έχουν το κατάλληλο υπόβαθρο όσον αφορά στην κατάρτιση πάνω σε θέματα επικοινωνίας της επιστήμης.

Υπάρχει έλλειψη επαγγελματισμού (συνήθως οι δημοσιογράφοι που ασχολούνται προέρχονται από άλλο τομέα της δημοσιογραφίας), άγνοια των κατευθυντήριων γραμμών και τεχνικών προσέγγισης, και με αυτή την έννοια οι προσπάθειές μέχρι στιγμής δεν είναι αρκετά επιτυχείς.

Στην έκθεση της Science View την άνοιξη του 2011 περιγράφονται διάφορες προσπάθειες που δειλά ξεκινούν και στην Ελλάδα (http://en.scienceview.gr/news/15).
 
  • Μαθηματικός, Γενικός Γραμματέας Science View
    Κατέχει Πτυχίο Μαθηματικών και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Διαχείριση Ολικής Ποιότητας. Είναι Γενικός Γραμματέας της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Science View που ασχολείται με την Επικοινώνηση της Επιστήμης. Μέχρι τον Ιανουάριο οτυ 2010 κατείχε την θέση του Εθνικού Σημείου Επαφής για την Θεματική περιοχή «Η Επιστήμη στην Κοινωνία» του 7ου Προγράμματος Πλαισίου. Τα τελευταία εννία (9) χρόνια εστιάζει τις δραστηριότητές του στην ανάπτυξη και διαχείριση ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτούμενων έργων που στοχεύουν στις προηγμένες και καινοτόμες τεχνολογίες (τεχνολογία και ενισχυμένη εκμάθηση, δίκτυα τηλεπικοινωνιών, ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα). Έχει ολοκληρώσει 7 ευρωπαϊκά έργα ως συντονιστής και έχει συμμετάσχει αλλά και συμμετέχει σε επιπλέον 25 εθνικά και ευρωπαϊκά έργα ως μέλος ομάδας έργου ή υπεύθυνος ομάδας έργου (ενδεικτικά αναφέρονται τα: Discover the COSMOS, D-Space, Rural Wings, CONNECT, ΔΙΑΣ, ΕΡΜΗΣ, School Foresight, Discovery Days, e-Comode, Sky Watch, Shield, MoniQA, COSMOS). Επιπλέον υπήρξε ο Συντονιστής του έργου EUROSiS το οποίο ασχολείται με την ανάπτυξη και λειτουργία του Δικτύου των Εθνικών σημείων Επαφής για την Θεματική περιοχή «Η Επιστήμη στην Κοινωνία» του 7ου Προγράμματος Πλαισίου χωρών της ΕΕ και συνεργαζόμενων με αυτή (35 χώρες). Τέλος έχει αναπτύξει, οργανώσει και διαχειριστεί πλήθος συστημάτων διαχείρισης, με έμφαση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και τεχνολογιών πληροφορικής, σε πάνω από 50 δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς τα τελευταία 12 χρόνια. Είναι Πιστοποιημένος επιθεωρητής και έχει πραγματοποιήσει πάνω από 40 επιθεωρήσεις, στον τομέα των συστημάτων ποιοτικής διαχείρισης.