ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

 

Τίτλος:

Διασφάλιση και έλεγχος ποιότητας των μεταφράσεων στην ελληνική γλώσσα στην ΕΕ
 

Ομιλητής:

Μαθιουδάκης Γιώργος
 

Γλώσσα:

Ελληνική
 

Ημερομηνία:

20/05/2016
 

Διάρκεια:

52:54
 

Εκδήλωση:

Γλώσσα και ορολογία – καλύτερα κείμενα, καλύτερα Ελληνικά (ημερίδα εργασίας)
 

Διοργανωτής:

Γραφείο Λευκωσίας της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ)
 

Χώρος:

Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ), Λευκωσία
 

Κατηγορία:

Γλωσσολογία / Γλωσσικά Θέματα
 

Ετικέτες

Ευρωπαϊκή Ένωση , γλωσσικά εργαλεία , μετάφραση , ελληνική γλώσσα , ορολογία
 
 
 
Γλώσσα και ορολογία – καλύτερα κείμενα, καλύτερα Ελληνικά

Ημερίδα Εργασίας που οργάνωσαν το Γραφείο Λευκωσίας της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης και η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ) για την παρουσίαση απλών μεθόδων και μεταφραστικών/γλωσσικών εργαλείων και την εξεύρεση δυνατοτήτων ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ κυπριακής δημόσιας διοίκησης και ΓΔ Μετάφρασης στην επίλυση ορολογικών προβλημάτων καθώς και την παραγωγή και τυποποίηση ορολογίας. 

Σύνοψη ομιλίας:

Η ποιότητα των παραγόμενων εγγράφων αποτελεί βασική επιδίωξη όλων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η επιδίωξη αντανακλάται, μεταξύ άλλων, στην εκπόνηση διαφόρων συντονιστικών ή καθοδηγητικών εγγράφων, τα οποία, αν και διαφορετικά ως προς τη φύση τους —πολιτικά, διοικητικά, γλωσσικά, νομοτεχνικά κ.λπ.—, έχουν ως κοινή συνισταμένη και κοινό παρονομαστή την προσπάθεια για διασφάλιση της ποιότητας των εγγράφων που παράγει η Ένωση.
Μετά τη συνοπτική καταγραφή αυτών των βασικών εγγράφων, η παρούσα εισήγηση σκιαγραφεί, ειδικότερα, το ευρύ πλαίσιο της συγκροτημένης πολιτικής την οποία εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα της ποιότητας και, στη συνέχεια, παρουσιάζει αδρομερώς το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιεί το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας της Επιτροπής για τη διασφάλιση της ποιότητας των εγγράφων του: τον Οδηγό για τη σύνταξη, τη μετάφραση και την αναθεώρηση των νομικών πράξεων και των λοιπών εγγράφων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ελληνικά.

Ιστότοπος της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο,
Ιστότοπος της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ)
 
 
  • Προϊστάμενος της Μονάδας Β.EL.2 του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
    Ο Γιώργος Μαθιουδάκης είναι κάτοχος πτυχίου νομικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού στις Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές από τα πανεπιστήμια Nancy και Θεσσαλονίκης και από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Δημόσιας Διοίκησης. Εργάστηκε ως υπάλληλος της μεταφραστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Λουξεμβούργο από το 1985, ενώ τον Σεπτέμβριο 2014 ορίστηκε ως προϊστάμενος της μονάδας Λουξεμβούργου του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ο βασικός συντάκτης του γλωσσικού οδηγούτου Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (Οδηγός για τη σύνταξη, τη μετάφραση και την αναθεώρηση των νομικών πράξεων και των λοιπών εγγράφων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ελληνικά)