ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

 

Τίτλος:

Η Γλώσσα της Δημόσιας Διοίκησης
 

Ομιλητής:

Καρά Μαριάννα
 

Γλώσσα:

Ελληνική
 

Ημερομηνία:

27/05/2016
 

Διάρκεια:

21:59
 

Εκδήλωση:

Καινοτόμο Εργαστήριο για την Ελληνική Γλώσσα στα Δημόσια Έγγραφα της ΕΕ
 

Διοργανωτής:

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 

Χώρος:

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
 

Κατηγορία:

Γλωσσολογία / Γλωσσικά Θέματα
 

Ετικέτες

ελληνική γλώσσα , δημόσια διοίκηση , Ευρωπαϊκή Ένωση , μετάφραση , διερμηνεία , ορολογία
 
 
 
Καινοτόμο εργαστήριο που οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο του καινοτόμου αυτού εργαστηρίου παρουσιάστηκαν οδηγοί για τη σωστή συγγραφή διοικητικών κειμένων και εγγράφων, ενώ ταυτόχρονα έγινε παρουσίαση του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας. Αναλύθηκαν επίσης προβλήματα και προτάθηκαν λύσεις σχετικά με την ποιότητα των κειμένων και της χρήσης της ορολογίας στην ελληνική και ενωσιακή δημόσια διοίκηση.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας που αναρτάται εδώ, παρουσιάστηκε αρχικά η γλώσσα ως το βασικό εργαλείο επικοινωνίας (έντυπη, ηλεκτρονική, προφορική κλπ.). Προτάθηκε η τυποποίηση των εγγράφων και να χρησιμοποιούνται πρότυπα έγγραφα (φόρμες) για ενοποίηση του ύφους και της ορολογίας. Τονίστηκε πως δεδομένου ότι τα διοικητικά έγγραφα αποτελούν όργανα ρύθμισης είναι σημαντικό να χαρακτηρίζονται από εκφραστική ακρίβεια και απλότητα. Αναφέρθηκαν επίσης ορισμένοι οδηγοί που εφαρμοζόμενοι θα μπορούσαν να βελτιώσουν την γλώσσα της επικοινωνίας της δημόσιας διοίκησης. Τέλος, αναλύθηκε η ιδιαίτερη φύση της μετάφρασης και προτάθηκαν ορισμένα θέματα προς συζήτηση.

 
  • Μεταφράστρια-Μεταφρασεολόγος, υπάλληλος Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με απόσπαση στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού
    Σπούδασε στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και έλαβε Πτυχίο Ειδίκευσης Μετάφρασης με γλώσσες εργασίας: αγγλικά και γερμανικά. Μεταπτυχιακές σπουδές στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Διαπανεπιστημιακό – Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη της Μετάφρασης, στην κατεύθυνση «Θεωρία και Διδακτική της Μετάφρασης». Μεταπτυχιακές σπουδές στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας:Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη της Μετάφρασης, στην κατεύθυνση «Οικονομική, Νομική και Πολιτική Μετάφραση με γλώσσες εργασίας τα αγγλικά και τα γερμανικά».Εκπαίδευσηστοεξωτερικό: 1) Αγγλία: Πανεπιστήμιοτου Surrey (University of Surrey, Centre for Translation Studies, Department of Linguistic and International Studies). 2) Αυστρία: Πανεπιστήμιοτης Βιέννης – Ινστιτούτο Μετάφρασης και Διερμηνείας (Institutfür Übersetzen und Dolmetschen an der Universität Wien).

    Διορίστηκε (βάσει της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 19/14Κ/2004) στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης – Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών. Το 2015 μετατάχτηκε στον Κλάδο ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.