ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

 

Τίτλος:

Διασφάλιση και Έλεγχος Ποιότητας των Μεταφράσεων στην Ελληνική Γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 

Ομιλητής:

Μαθιουδάκης Γιώργος
 

Γλώσσα:

Ελληνική
 

Ημερομηνία:

27/05/2016
 

Διάρκεια:

37:42
 

Εκδήλωση:

Καινοτόμο Εργαστήριο για την Ελληνική Γλώσσα στα Δημόσια Έγγραφα της ΕΕ
 

Διοργανωτής:

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 

Χώρος:

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
 

Κατηγορία:

Γλωσσολογία / Γλωσσικά Θέματα
 

Ετικέτες

ελληνική γλώσσα , δημόσια διοίκηση , Ευρωπαϊκή Ένωση , μετάφραση , διερμηνεία ορολογία , διασφάλιση ποιότητας
 
 
 
Καινοτόμο εργαστήριο που οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο του καινοτόμου αυτού εργαστηρίου παρουσιάστηκαν οδηγοί για τη σωστή συγγραφή διοικητικών κειμένων και εγγράφων, ενώ ταυτόχρονα έγινε παρουσίαση του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας. Αναλύθηκαν επίσης προβλήματα και προτάθηκαν λύσεις σχετικά με την ποιότητα των κειμένων και της χρήσης της ορολογίας στην ελληνική και ενωσιακή δημόσια διοίκηση.

Στην ομιλία που αναρτάαι εδώ, γινεται αναφορά στην Η ποιότητα των παραγόμενων εγγράφων η οποία αποτελεί βασική επιδίωξη όλων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η επιδίωξη αντανακλάται, μεταξύ άλλων, στην εκπόνηση διαφόρων συντονιστικών ή καθοδηγητικών εγγράφων, τα οποία, αν και διαφορετικά ως προς τη φύση τους —πολιτικά, διοικητικά, γλωσσικά, νομοτεχνικά κ.λπ.—, έχουν ως κοινή συνισταμένη και κοινό παρονομαστή την προσπάθεια για διασφάλιση της ποιότητας των εγγράφων που παράγει η Ένωση.

Μετά τη συνοπτική καταγραφή αυτών των βασικών εγγράφων, η παρούσα εισήγηση σκιαγραφεί, ειδικότερα, το ευρύ πλαίσιο της συγκροτημένης πολιτικής την οποία εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα της ποιότητας και, στη συνέχεια, παρουσιάζει αδρομερώς το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιεί το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας της Επιτροπής για τη διασφάλιση της ποιότητας των εγγράφων του: τον Οδηγό για τη σύνταξη, τη μετάφραση και την αναθεώρηση των νομικών πράξεων και των λοιπών εγγράφων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ελληνικά.

 
  • Προϊστάμενος της Μονάδας Β.EL.2 του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
    Ο Γιώργος Μαθιουδάκης είναι κάτοχος πτυχίου νομικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού στις Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές από τα πανεπιστήμια Nancy και Θεσσαλονίκης και από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Δημόσιας Διοίκησης. Εργάστηκε ως υπάλληλος της μεταφραστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Λουξεμβούργο από το 1985, ενώ τον Σεπτέμβριο 2014 ορίστηκε ως προϊστάμενος της μονάδας Λουξεμβούργου του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ο βασικός συντάκτης του γλωσσικού οδηγούτου Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (Οδηγός για τη σύνταξη, τη μετάφραση και την αναθεώρηση των νομικών πράξεων και των λοιπών εγγράφων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ελληνικά)