ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

 

Τίτλος:

Experiences of economic adjustment across EU economies
 

Ομιλητής:

Mors Matthias
 

Γλώσσα:

Αγγλική
 

Ημερομηνία:

21/04/2016
 

Διάρκεια:

29:49
 

Εκδήλωση:

The crises of others: Greece and the eurozone periphery
 

Διοργανωτής:

Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών
 

Χώρος:

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
 

Κατηγορία:

Οικονομία
 

Ετικέτες

οικονομική κρίση , Ελλάδα , Κύπρος , Ισπανία , Πορτογαλία , Ιρλανδία , Ευρωπαϊκή Ένωση , ευρωζώνη
 
 
 
Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών την 21η Απριλίου 2016 διοργάνωσε εκδήλωση στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα με θέμα "Οι κρίσεις των άλλων: Η Ελλάδα και η περιφέρεια της Ευρωζώνης".
 
Ο γενικός στόχος της εκδήλωσης αυτής είναι να ρίξει φως στα χαρακτηριστικά, στις εμπειρίες και στα αποτελέσματα των χωρών της Ευρωζώνης που πέρασαν από τα Προγράμματα Οικονομικής Προσαρμογής, τα τελευταία χρόνια, ή εφάρμοσαν παρόμοιες πολιτικές δημοσιονομικής εξυγίανσης και διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις, (Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία και Κύπρος).
 
Τα βασικά ερωτήματα που ζητούν απάντηση είναι:
Ποιες είναι οι δυνάμεις που οδήγησαν αρκετές οικονομίες της περιφέρειας της Ευρωζώνης σε αδιέξοδο; Υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά και διαφορές; Πώς συμπεριφέρθηκε η κάθε οικονομία κατά τη διάρκεια της κρίσης; Τι θα μπορούσε η Ελλάδα, η μόνη χώρα ακόμη υπό Πρόγραμμα Προσαρμογής, να μάθει από τις εμπειρίες των άλλων;
 
  • Principal Advisor, Directorate General for Economic and Financial Affairs, European Commission
    O Matthias Mors πήρε τον διδακτορικό του τίτλο στα οικονομικά από το πανεπιστήμιο Regensburg (Γερμανία). Αφού εργάστηκε ως ερευνητικός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο του Regensburg και της Οξφόρδης (Αγγλία), εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 1984, όπου και εργάστηκε κυρίως στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων καθώς και Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης. Τον Ιανουάριο του 2010 έγινε Επικεφαλής για τις Οικονομίες ΙΙ της ΕΕ (Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Αγγλία, Σουηδία, Εσθονία, Λετονία, και Ελλάδα). Επίσης, από τον Μάιο του 2011 μέχρι και τον Ιούνιο 2014 διετέλεσε Επικεφαλής αποστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής. Από τον Ιούλιο του 2014 είναι Κύριος Σύμβουλος στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων.