ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

 

Τίτλος:

Lymphoproliferative disease in Sjogren's Syndrome. Clinical picture, Histology and Treatment
 

Ομιλητής:

Βουλγαρέλης Μιχάλης
 

Γλώσσα:

Ελληνική
 

Ημερομηνία:

30/09/2011
 

Διάρκεια:

18:21
 

Εκδήλωση:

11th International Symposium on Sjogren's Syndrome
 

Διοργανωτής:

Sjögren’s Syndrome Foundation
 

Χώρος:

Athenaeum Intercontinental Hotel
 

Κατηγορία:

Ανοσολογία
 

Ετικέτες

αυτοάνοσα νοσήματα , σύνδρομο Sjogren , λέμφωμα non-Hodgkin’s , Rituximab
 
 
 
Μεταξύ των αυτοάνοσων νοσημάτων, το σύνδρομο Sjogren είναι εκείνο που συνδέεται με τη μεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυξης λεμφωμάτων (non-Hodgkin’s). Αν και στη βιβλιογραφία βρίσκουμε αντικρουόμενες απόψεις, μεγάλη πολυκεντρική μελέτη κατέδειξε ότι ο μέσος χρόνος ανάπτυξης λεμφώματος non-Hodgkin’s μεταξύ ασθενών με σύνδρομο Sjogren ήταν 7,5 χρόνια μετά τη διάγνωσή τους και αφορούσε το 4,3 από αυτούς.
 
Πεντακόσιοι ασθενείς με σύνδρομο Sjogren παρακολουθήθηκαν από τον Ιούνιο του 1980 ως τον Φεβρουάριο του 2010. Διαπιστώσαμε ότι κίνδυνος ανάπτυξης λεμφώματος αυξανόταν με το πέρασμα του χρόνου (από τη διάγνωση με Sjogren).
 
Η πλειονότητα των λεμφωμάτων ήταν extranodal marginal zone B-cell of MALT type, ενώ η πλέον επιθετική μορφή ήταν diffuse large B-cell. Για την αντιμετώπιση των ασθενών της πρώτης κατηγορίας με λέμφωμα σταδίου Ι, εφαρμόσαμε μια πολιτική αναμονής με συχνές εξετάσεις (κλινικές, CT scans, ενδοσκόπιση του γαστρεντερικού σωλήνα, βιοψίες μυελού των οστών). Σε προχωρημένο στάδιο ακολουθήθηκαν κατάλληλες κλασσικές θεραπείες. Διαπιστώσαμε ότι η συνδιασμένη χορήγηση Rituximab + CHOP έδινε τα καλύτερα αποτελέσματα. Ωστόσο, ο υπολογισμός του κινδύνου για κάθε ασθενή είναι καθοριστικός για την επιλογή της καταλληλοτερης θεραπείας.
 
  • Αναπλ. Καθηγητής, Υπεύθυνος Αιματολογικής Μονάδας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
1. Zinzaras E, et al. The risk of lymphoma development in autoimmune diseases: a meta-analysis. Arch Inter Med 2005

2. Theander E, et al. Lymphoma and other malignancies in primary Sjögren's syndrome: a cohort study on cancer incidence and lymphoma predictors. Ann Rheum Dis 2005

3. Zucca et al, Nongastric marginal zone B-cell lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue. Blood. 2003 Apr 1;101(7):2489-95.

4. Voulgarelis M, et al, Long term remission of Sjögren's syndrome associated aggressive B cell non-Hodgkin's lymphomas following combined B cell depletion therapy and CHOP (cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, prednisone). Ann Rheum Dis 2006

5. Voulgarelis M. et al, Medicine 2011