ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

 

Τίτλος:

Baff in Sjogren's Syndrome: a rewarding approach to B cells
 

Ομιλητής:

Youinou Pierre
 

Γλώσσα:

Αγγλική
 

Ημερομηνία:

30/09/2011
 

Διάρκεια:

26:03
 

Εκδήλωση:

11th International Symposium on Sjogren's Syndrome
 

Διοργανωτής:

Sjögren’s Syndrome Foundation
 

Χώρος:

Athenaeum Intercontinental Hotel
 

Κατηγορία:

Ανοσολογία
 

Ετικέτες

παράγοντας BAFF , αυτοάνοσα νοσήματα
 
 
 
O παράγοντας BAFF (Β cell activating factor) ανακαλύφθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 90 από την Fabienne McKay. Παράγεται από μια σειρά κυττάρων, μεταξύ των οποίων τα ουδετερόφιλα, τα μακροφάγα, τα αστροκύτταρα, τα δενδριτικά κύτταρα και κάποια επιθηλιακά κύτταρα. Η δράση του BAFF ασκείται μέσω της πρόσδεσής του σε ειδικούς και μη ειδικούς υποδοχείς.

Έχει παρατηρηθεί ότι ο BAFF υπερεκφράζεται σε ασθενείς που πάσχουν από αυτοάνοσα νοσήματα. Ωστόσο, τα επίπεδά του εμφανίζουν αυξομειώσεις.

Ο BAFF δεν είναι εύκολα προσβάσιμος: είναι προσδεδεμένος στους υποδοχείς του ή αποτελεί μέρος ανοσολογικών συμπλεγμάτων. Απεκρίνεται όμως στα ούρα ασθενών με νεφροτικό σύνδρομο. Στο εργαστήριό μας έχουμε αναπτύξει μια μέθοδο ELIZA για τη μέτρηση του BAFF.

Η δράση του BAFF συνίσταται στη ρύθμιση της ομοιόστασης των Β-κυττάρων, αλλά και στον καθορισμό της ορίμανσής τους.

Τα τελευταία χρόνια έχουν εντοπιστεί περισσότερες BAFF πρωτεϊνες. Η οικογένεια των πρωτεϊνών αυτών εμφανίζει μεγάλη πολυπλοκότητα. Καθώς τα αυξημένα επίπεδα των BAFF φαίνονται να συμβάλλουν στην διατήρηση των αυτοάνοσων Β κυττάρων, ελπίζεται ότι η ρύθμιση της έκφρασης των γονιδίων BAFF θα οδηγήσει σε θεραπευτικές προσεγγίσεις για αυτοάνοσα νοσήματα.
 
  • Καθηγητής Ανοσολογίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Βρετάνης, Γαλλία
    Ο Pierre Youinou είναι Καθηγητής Ανοσολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Βρετάνης, στη Βρέστη της Γαλλίας τα τελευταία 25 χρόνια. Απόφοιτος  της ιατρικής σχολής του ιδίου πανεπιστημίο ο κ Youinou εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο Paris VI για τη διδακτορική διατριβή του αλλά και την ειδικότητά του στην παθολογία, ρευματολογία και ανοσολογία. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του αφορούν στη δράση των Β λεμφοκυττάρων στην αυτοανοσία και ειδικότερα στην ρευματοειδή αρθρίτιδα, τον ερυθυματώδη λύκο και το σύνδρομο Sjogren. Εχει συγγράψει περισσότερα από 560 ερευνητικά άρθρα και περί τα 105 κεφάλαια σε βιβλία.

1. Stohl et al, B lymphocyte stimulator overexpression in patients with systemic lupus erythematosus: longitudinal observations. Arthritis Rheum 2003

2. Le Pottier, New ELISA for B cell-activating factor, Clin Chem 2009