ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

 

Τίτλος:

Οργάνωση πληροφορίας – υποστήριξη επιχειρηματικότητας – αποτίμηση της καινοτομίας: οι υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης /Enterprise Europe Network –Hellas
 

Ομιλητές:

Σαραντοπούλου Ιωάννα ,
Τζένου Γεωργία
 

Γλώσσα:

Ελληνική
 

Ημερομηνία:

06/03/2015
 

Διάρκεια:

16:48
 

Εκδήλωση:

Η συμβολή των οικονομικών βιβλιοθηκών στην έρευνα και στην ανάπτυξη
 

Διοργανωτής:

Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών
 

Χώρος:

Τράπεζα της Ελλάδος
 

Κατηγορίες:

Αρχειονομία / Βιβλιοθηκονομία , Οικονομία
 

Ετικέτες

οικονομικές βιβλιοθήκες , έρευνα , ανάπτυξη , επιχειρηματικότητα , καινοτομία
 
 
 
Επιστημονική ημερίδα με θέμα «Η συμβολή των οικονομικών βιβλιοθηκών στην έρευνα και την ανάπτυξη» οργάνωσε το Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.) στην Τράπεζα της Ελλάδος, την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015.
 
Το ΔΙ.Ο.ΒΙ. συστάθηκε το 2012 με σκοπό την καλύτερη συνεργασία των βιβλιοθηκών-μελών του για την ανταλλαγή υπηρεσιών που αποσκοπούν στην ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των χρηστών τους. Μέλη του ΔΙ.Ο.ΒΙ. είναι οι βιβλιοθήκες των εξής φορέων: Alpha Bank,  Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Τράπεζα της Ελλάδος, Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
 
Στόχος της ημερίδας ήταν να αναδείξει τη συμβολή των οικονομικών βιβλιοθηκών σε θέματα έρευνας, ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας, γι’ αυτό οι ομιλητές προέρχονταν κυρίως από τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο. 
 
Στα συμπεράσματα της ημερίδας συγκαταλέγονται:
η εμπέδωση ότι οι οικονομικές βιβλιοθήκες παρέχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, αποταμιεύοντας χρόνο έρευνας για το κοινό τους
η ανάγκη για προσέγγιση του επιχειρηματικού κόσμου για την παροχή των  πληροφοριών και τη διάχυση της γνώσης που κατέχουν οι οικονομικές βιβλιοθήκες 
οι συνεργασίες με φορείς που σχετίζονται ευρύτερα με τον οικονομικό χώρο
η επέκταση των υπηρεσιών των οικονομικών βιβλιοθηκών για να καλύπτουν τη διαχείριση των δεδομένων που χρησιμοποιούν οι ερευνητές, διευκολύνοντας την έρευνά τους. 
 
Κοινή ήταν η πεποίθηση όσων πήραν μέρος στην ημερίδα ότι, καθώς η οικονομική επιστήμη γίνεται διεπιστημονική, επεκτεινόμενη σε άλλους κλάδους, οι οικονομικές βιβλιοθήκες οφείλουν να καλύπτουν με τις συλλογές τους τη διεπιστημονικότητα. Όσο πιο αποτελεσματικές και λειτουργικές είναι οι οικονομικές βιβλιοθήκες, ανέφεραν, τόσο ποιοτικότερες είναι οι οικονομικές αναλύσεις των ερευνητών των γονεϊκών ιδρυμάτων. Οι μετέχοντες στην ημερίδα συμφώνησαν ότι   τελικός στόχος των οικονομικών βιβλιοθηκών πρέπει να είναι η ικανοποίηση των αυξημένων απαιτήσεων της κοινότητας των χρηστών τους.
 
  • Χημικός μηχανικός
    Χημικός Μηχανικός απόφοιτος ΕΜΠ. Ξεκίνησε να εργάζεται στο ΕΚΤ το 1993 ως ειδικός πληροφόρησης σε θέματα χημείας, τεχνολογίας και σε αναζήτηση πατεντών. Στη συνέχεια ως στέλεχος του ΕΚΤ συμμετείχε σε διάφορες δράσεις και στις 3 φάσεις της υλοποίησης του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ) που ξεκίνησε το 1996 στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Οι δράσεις με τις οποίες κυρίως ασχολείται σήμερα σχετίζονται με τη δημιουργία και την υποστήριξη της λειτουργίας της ψηφιακής βιβλιοθήκης Επιστήμης και Τεχνολογίας, με τη βελτίωση του περιβάλλοντος παροχής υπηρεσιών της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης με βάση τα χαρακτηριστικά των χρηστών στους οποίους απευθύνεται,  και με τον  προγραμματισμό, συντονισμό και παρακολούθηση των επιμέρους ενεργειών για την ομαλή ένταξη νέων υπηρεσιών στην καθημερινή λειτουργία της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης.
  • Συντονίστρια του Δικτύου Enterprise Europe Network-Hellas στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
    Συντονίζει το δίκτυο Enterprise Europe Network-Hellas στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) που είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει συντονίσει πολλά ευρωπαϊκά έργα σε τομείς έρευνας, καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας και έχει εκπροσωπήσει τη χώρα ως εμπειρογνώμονας σε προγράμματα που αφορούν καινοτομία και περιφερειακή ανάπτυξη. Συμμετέχει ενεργά σε εκδόσεις και άλλες δράσεις προώθησης ερευνητικών αποτελεσμάτων. Έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στα πανεπιστήμια Universite Catholique de Louvain and Vrije Universiteit Brussel του Βελγίου.