ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

 

Τίτλος:

Deciphering the genetic complexity of autoimmune diseases-recent approaches
 

Ομιλητής:

Monos Dimitri
 

Γλώσσα:

Ελληνική
 

Ημερομηνία:

02/12/2013
 

Διάρκεια:

61:11
 

Εκδήλωση:

Διάλογοι Ελλήνων Νευροεπιστημόνων για την Ανοσογενετική της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας
 

Διοργανωτής:

Μαρία Αναγνωστούλη (επίκουρη καθηγήτρια νευρολογίας ΕΚΠΑ) σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Νευροεπιστημών (ΕΕΝ) και την Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας (ΕΕΑ)
 

Χώρος:

Ίδρυμα Ευγενίδου
 

Κατηγορίες:

Ανοσολογία , Νευροεπιστήμες
 
 
 
Η συμμετοχή των γενετικών στοιχείων για την ανάπτυξη των αυτοάνοσων νόσων είναι καλά εδραιωμένη. Ωστόσο, τα ακριβή γενετικά στοιχεία και οι πιθανές αλληλεπιδράσεις τους δεν έχουν αποκαλυφθεί. Μια καθιερωμένη συσχέτιση είναι με το MHC, αλλά και άλλες περιοχές  επίσης εμπλέκονται. Θα παρουσιασθούν δεδομένα, με τη χρήση SNP γονοτυπικών  προσεγγίσεων  για ολόκληρο το γονιδίωμα, αποδεικνύοντας την αναγνώριση αυτών των περιοχών του γονιδιώματος και τον τρόπο που μπορεί να αλληλεπιδρούν για να σχηματίσουν τη βάση για τους φαινοτύπους της νόσου που παρατηρείται σε μια ποικιλία αυτοάνοσων ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης  και της Πολλαπλής Σκλήρυνσης (Σκλήρυνσης κατά Πλάκας) . Οι πρόσφατες τεχνολογικές εφαρμογές/ εξελίξεις που επιτρέπουν τη λεπτομερή χαρτογράφηση των περιοχών αυτών θα  παρουσιασθούν, μαζί με τα δεδομένα που αποδεικνύουν το δυναμικό αυτών των πιο πρόσφατων προσεγγίσεων  για την ακριβή ανάδειξη των γενετικών  παραλλαγών που προκαλούν την νόσο.
 
 
  • Director, Immunogenetics Laboratory, Professor of Pathology and Laboratory Medicine, Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania, USA