• Εκδήλωση: Γιάννης Χρήστου «Πύρινες γλώσσες» - Ορατόριο της Πεντηκοστής. Προσέγγιση του λιμπρέτου του έργου (διάλεξη)

     

    Ημερομηνία: 

    23/11/2015 - 23/11/2015

    Χώρος: 

    Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη"