ΠΡΟΣΕΧΩΣ

 
 • Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση
  Τάτση Στέλλα
  Εκδήλωση: Υποτροφίες & Μεταπτυχιακές Σπουδές (Ημερίδα στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου 2018)
  Γλώσσα: Ελληνική
   
 • Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
  Καρκαλέτσης Βαγγέλης
  Εκδήλωση: Υποτροφίες & Μεταπτυχιακές Σπουδές (Ημερίδα στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου 2018)
  Γλώσσα: Ελληνική
   
 • Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας: Επιτροπή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  Λαζάρου Γιάννης
  Εκδήλωση: Υποτροφίες & Μεταπτυχιακές Σπουδές (Ημερίδα στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου 2018)
  Γλώσσα: Ελληνική
   
 • Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας: Εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες
  Μαρκουλάκη Έφη
  Εκδήλωση: Υποτροφίες & Μεταπτυχιακές Σπουδές (Ημερίδα στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου 2018)
  Γλώσσα: Ελληνική
   
 • Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής
  Λαγογιάννης Αναστάσιος
  Εκδήλωση: Υποτροφίες & Μεταπτυχιακές Σπουδές (Ημερίδα στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου 2018)
  Γλώσσα: Ελληνική
   
 • Δραστηριότητες του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών και Εφαρμογών και δυνατότητες Εκπαίδευσης
  Χρόνη Αγγελική
  Εκδήλωση: Υποτροφίες & Μεταπτυχιακές Σπουδές (Ημερίδα στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου 2018)
  Γλώσσα: Ελληνική
   
 • Η κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ στην εξερεύνηση των μηχανισμών της ζωής
  Σαρειδάκης Εμμανουήλ
  Εκδήλωση: 53ο Θερινό Σχολείο του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
  Γλώσσα: Ελληνική
   
 • Συλλογή ενέργειας από τις μηχανικές δονήσεις του περιβάλλοντος για την ενεργειακή αυτονόμηση ηλεκτρονικών διατάξεων
  Τσάμης Χρήστος
  Εκδήλωση: 53ο Θερινό Σχολείο του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
  Γλώσσα: Ελληνική
   
 • Ο ισχυρότερος Επιταχυντής σωματιδίων στον πλανήτη (LHC/CERN) και τα μεγάλα πειράματα του
  Δασκαλάκης Γιώργος
  Εκδήλωση: 53ο Θερινό Σχολείο του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
  Γλώσσα: Ελληνική
   
 • Οργανικά Ηλεκτρονικά
  Βασιλοπούλου Μαρία
  Εκδήλωση: 53ο Θερινό Σχολείο του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
  Γλώσσα: Ελληνική
   
<123456789>