ΠΡΟΣΕΧΩΣ

 
  • Η αξιοποίηση πολυτροπικής κοινότητας μάθησης στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Το παράδειγμα της ΕΕΜΑΠΕ με έμφαση στα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης
    Αργυρίου Μαρία
    Εκδήλωση: Λόγω ψυχής: Η θεραπευτική διάσταση των Τεχνών στην εκπαίδευση ως Φιλοσοφία και Πράξη
    Γλώσσα: Ελληνική
     
<12