Εκδηλώσεις


  • Ημερομηνία: 15/04/2011
    Διοργανωτής: Dr. Eva Kekou (main organiser and curator), Βρετανικό Συμβούλιο, Athens Information Technology, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Martin Rieser